24 Jan, 2021

Xarxa de Competències Bàsiques

El nostre centre participa des del curs 2016-17 en la Xarxa de Competències Bàsiques (enllaç). La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències a cadascun dels seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació. En l'actualitat, la xarxa la formen 50 centres d'arreu de Catalunya.

Durant el curs 2016-17 el grup impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques ha generat diversos materials que s'han implementat en diversos nivells i àmbits del centre. D'aquests materials, hem documentat dos projectes que han sigut presentats en la jornada que anualment organitza la Xarxa.

Aquests projectes són:

  - Mirant el futur

 
Durant els cursos 17-18, 18-19 i 19-20, el centre ha continuat desenvolupant el treball per projectes en diversos nivells. Així, a 1r d'ESO, hi ha una franja de treball per projectes durant tot el curs per a treballar competències transversals en treball col·laboratiu. Així mateix, a 2n d'ESO es treballen projectes lligats a les competències lingüístiques i a 3r d'ESO els alumnes desenvolupen un projecte col·laboratiu relacionat amb les competències socials i personals anomenat "Observatori per la tolerància".
 
El treball amb la Xarxa ens proporciona materials i recursos metodològics que els docents apliquem també dins de cadascuna de les matèries la qual cosa ens permet potenciar el desenvolupament de materials propis, més propers a l'entorn dels alumnes i amb caràcter més competencial, que permet deslliurar-nos de llibres de text en algunes de les matèries, tant de l'ESO com del Batxillerat.