11 Dec, 2019

Xarxa de Competències Bàsiques

El nostre centre participa des del curs 2016-17 en la Xarxa de Competències Bàsiques (enllaç). La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències a cadascun dels seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació. En l'actualitat, la xarxa la formen 50 centres d'arreu de Catalunya.

Durant el curs 2016-17 el grup impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques ha generat diversos materials que s'han implementat en diversos nivells i àmbits del centre. D'aquests materials, hem documentat dos projectes que han sigut presentats en la jornada que anualment organitza la Xarxa.

Aquests projectes són:

  - Mirant el futur