15 Jan, 2021

POEFA

El Departament d'Educació ha convocat aquest curs ajuts per a desenvolupar en els centres educatius de Catalunya "Projectes de centre per l'èxit educatiu a favor de l'alumnat" (POEFA). L'Institut Numància va presentar un projecte que hem anomenat Avancem destinat a alumnes de primer cicle de l'ESO amb dificultats acadèmiques derivades de la desmotivació i de famílies amb problemes socioeconòmics. El nostre projecte ha sigut un dels seleccionats i, per tant, durant el curs 2019-20 comptarem amb el finançament de la Unió Europea.
 
Els agents que hi intervenen com a formadors a les activitats del projecte són exalumnes del propi institut que actualment estan realitzant estudis universitaris relacionats amb la pedagogia, psicologia o l'educació, tutoritzats per docents de l'Institut. Aquest projecte ja es va iniciar el curs 18-19 i va rebre un premi de la CONFAVC, però durant el curs actual comptarem amb el finançament de la UE i l'aval del Ministerio de Educación i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.