03 Dec, 2020

Presentacions 2020-21

Els tutors/es han convocat l'alumnat a la presentació oficial del nou curs mitjançant correu electrònic.

És imprescindible portar mascareta de casa i una llibreta + bolígraf per poder prendre notes.

L' alumnat ha de venir amb puntualitat i respectar la distància entre persones.

 

L' entrada dels diferents grups serà esglaonada i s'accedirà per la porta de la biblioteca o per la porta del pati segons mostra la graella.

Els tutors/es faran la rebuda als alumnes del seu grup a la porta d'accés assignada i prendran la temperatura de tot l'alumnat.

Tot seguit, el grup classe es dirigirà a la seva aula per fer la presentació del curs: horaris, matèries, material, nous protocols convivència/covid …

 

- Coordinació i equip directiu vetllarem per ajudar als alumnes nous (en especial l'alumnat de 1r d’ESO). Estarem en els espais d'accés del centre amb els tutors/es per resoldre qualsevol dubte.

- Un cop finalitzi la tutoria els alumnes podran marxar a casa.

- El dia 15 començaran les classes amb l’horari que tindran tot el curs.