27 May, 2020

Servei d'orientació on-line per alumnes i famílies

El Departament d'Orientació ofereix a tota la comunitat educativa (alumnat, tutors, professorat,...) un servei d'atenció més personal per respondre possibles dubtes o inquietuds que puguin sorgir durant aquests dies. Els alumnes tindran coneixement d'aquest recurs a través dels tutors i en el cas de voler contactar les mares o pares dels alumnes, hauríeu d'enviar un correu al tutor o tutora del vostre fill que us posarà en contacte amb l'orientadora que us correspon.

Gràcies i molta força.