27 May, 2020

Projecte d'innovació

Dues professores del nostre centre, la Merche Nieves i la Cristina García, presenten en una ponència durant la II Jornada d'Innovació Pedagògica el nostre projecte d'innovació reconegut pel Departament d'Educació.